ISY

Welkom

Fijn dat u onze website bezoekt!

Welkom bij basisschool Witheim!

Op deze website kunt u informatie vinden en geven we u een indruk van onze school.
"Samen het beste uit jezelf halen"
Elk kind is uniek. Hun aanleg, gevoelens en emoties zijn uitgangspunt voor ons onderwijs op maat binnen de beschikbare ruimte, middelen en materialen. Wij bieden dit in een omgeving waar we orde en regels respecteren maar ook voldoende uitdaging en kansen bieden.

De missie van onze school sluit aan op de missie van ons schoolbestuur INNOVO: het bieden van een degelijke basis aan kinderen en jongeren om een leven lang te leren, zodat zij zich voortdurend kunnen ontwikkelen, een aansluiting verwerven met het voortgezet onderwijs en uiteindelijk als actief burger in onze samenleving kunnen functioneren.