ISY

Oudervereniging

Wat doet de oudervereniging?
De oudervereniging (O.V.) is een vereniging waar de ouders lid van kunnen worden. De leden betalen jaarlijks contributie per kind (€ 40,00).

Doel van de oudervereniging is het ondersteunen en begeleiden van activiteiten ten behoeve van de kinderen om in samenwerking met het team een prettig schoolklimaat te creëren.

De belangrijkste taken van de oudervereniging zijn:
• De contacten tussen ouders en team bevorderen
• Het meewerken van ouders op school bevorderen
• De contributie van de leden beheren
• De ouders vertegenwoordigen bij het team en andere instanties (bijvoorbeeld gemeente).
• Deelnemen aan de organisatie van allerlei activiteiten in school.
 
De O.V. organiseert jaarlijks activiteiten om inkomsten te genereren. Alle inkomsten worden gebruikt om activiteiten of aanvullende voorzieningen voor de leerlingen te bekostigen. 

De oudervereniging is te bereiken via oudervereniging.witheim@gmail.com.
Het huidige bestuur van de vereniging bestaat uit:

Voorzitter - Carolien Bakker 
Secretaris - Johan Willems
Penningmeester - John Rademacher
Ouderbijdrage
School vraagt geen (vrijwillige) ouderbijdrage. Als school zijn we verplicht, indien we een vrijwillige ouderbijdrage vragen, een schriftelijke overeenkomst met de ouders af te sluiten. Wel vragen we een bijdrage in de kosten voor het jaarlijkse schoolkamp van groep 7/8; het te betalen bedrag wordt elk jaar in de loop van het jaar vastgesteld.