ISY

Aanmeldprocedure

Op het moment dat uw zoon of dochter bijna 4 jaar is, kan hij of zij worden aangemeld op de basisschool. Inschrijf- en intakeformulieren voor de basisschool zijn beschikbaar op school. Loop gerust even binnen hiervoor. U kunt een formulier ook per mail opvragen bij de IB-er via kyra.heunen@innovo.nl 

Ongeveer 2 maanden voordat uw kind naar school komt wordt er een intake gepland. U kunt een afspraak maken voor deze intake met Kyra Heunen (intern begeleider). Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag. Tijdens deze intake krijgt u de gelegenheid om een kijkje te nemen in de toekomstige school van uw kind. Uw zoon of dochter mag ook meekomen en alvast gaan kijken in kleutergroepen. Tijdens deze intake zullen we de ontwikkeling van uw kind bespreken en kunt u terecht met vragen over school.

Naast deze intake vindt er op een ander tijdstip nog een “warme overdracht” plaats met de toekomstige leerkracht(en), de leidsters van de peuterspeelzaal en u als ouders. Ongeveer 1 maand voor aanvang op de basisschool kunt u met de leerkracht van de nieuwe groep afspraken maken over de kijkochtenden. Uw kind mag voor aanvang op de basisschool 5 dagdelen komen wennen. Deze momenten worden altijd in overleg met de leerkracht(en) ingepland.

Wanneer de leerling instroomt op een later moment in de schoolloopbaan of wanneer de leerling afkomstig is vanuit een andere peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, vindt er ook een intake gesprek plaats met de interne begeleider. Bij een oudere leerling worden de onderwijsbehoeften van de leerling in beeld gebracht en wordt contact opgenomen met de voorgaande school. In sommige gevallen is het mogelijk dat wij op school niet tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter. In dat geval wordt gekeken naar scholen die wél daarbij kunnen aansluiten. Wij zullen dit samen met u bespreken, zodat hij of zij op de goede plek terecht komt en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Wij wensen uw kind een fijne tijd op de basisschool!