ISY

Peuterspeelzaal "Het Speelhuis"

In het schoolgebouw is peuterspeelzal "Het Speelhuis" gevestigd. De doelstelling van de peuterspeelzaal is gericht op het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar. De peuter leert om te gaan met zichzelf in relatie tot andere kinderen.
Samen spelen, samen dingen delen.

De peuterspeelzaal werkt evenals groep 1 en 2 van de basisschool met Speelplezier. De taalstimulering is een heel belangrijk onderdeel van Speelplezier. Al spelend ontwikkelen de kinderen zich en worden zij voortdurend uitgedaagd. De peuterspeelzaal en de basisschool werken samen zodat u er van op aan kunt dat de zorg voor uw kinderen goed overgenomen wordt.

Voor meer informatie over de peuterspeelzaal, verwijzen wij u naar de website https://www.spelentere.nl/peuterspeelzaal-het-speelhuis/